Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Indelning av våt AMD

Indelning av våt AMD

Typ

  • Klassisk CNV
  • Huvudsakligen klassisk CNV
  • Ockult CNV med klassisk del <50% av totalytan (s.k. minimally classic)
  • Ockult CNV utan klassisk del
  • Polypoidal choroidal vaskulopati (PCV)
  • Retinal angiomatös proliferation (RAP) OBS! Hög risk för RAP i öga 2 (i en studie 100% inom 3 år). Patienten bör kontrolleras regelbundet för eventuell asymtomatisk RAP i öga 2 var 4:e månad (lesionen initialt liten och juxtafoveolärt belägen).

Läge i förhållande till fovea

  • Subfoveal CNV (lokaliserad under foveola)
  • Juxtafoveal CNV (1-199 μm från foveola)
  • Extrafoveal CNV (>200 μm från foveola)

Storlek

Mäts i Visupac (ej RAP eller PCV)  

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2013-08-20

Reviderad: 2013-08-20

Giltigt till och med: 2015-08-20

Fastställt av: xxx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Patientinformation

xx

Mer information

xx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård