Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Indikationer/kontraindikationer för behandling av våt AMD med Lucentis

Indikationer för behandling med Lucentis:

 • Alla typer av sub/juxtafoveolära CNV
 • Visus ≥ 0,1 (lägre visus kan ev accepteras om andra ögat är sämre) ≤ 6 papillytor stor lesion
 • CNV ≥ 50% av totala lesionen, dvs. ej behandling om blödning/fibros > 50% av totala lesionsytan
 • Förmodad, aktuell progress av sjukdomen, dvs. aktivitetstecken i form av blödning, aktuell synförlust eller aktuell tillväxt av CNV's storlek på minst 10% inom de senaste 3-6 månaderna

Behandling

Injektion ges 1 gång/mån i 3 konsekutiva månader, därefter kontroll 1 gång/mån. När tillståndet förefaller stabilt kan kontrollintervallet ev. utökas. Patient bör följas åtminstone 6, helst 12 månader, efter senaste injektionen.

Makularegistret ifylles vid alla besök.

Rebehandling  ges om förlust av > 5 ETDRS-bokstäver och någotdera av persisterande subretinal vätska på OCT, ökning av centrala retinala tjockleken med > 100μ pga vätska, nytillkommen blödning eller klassisk CNV.

Kontraindikationer för behandling med Lucentis:

 • Aktiv eller misstänkt infektion i eller kring ögat
 • Aktiv svår intraokular inflammation
 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller någon hjälpsubstans i medlet
 • Graviditet och amning
 • Barn och ungdomar ≤ 18 år
 • Permanenta strukturella skador i centrala makula
 • Blödning/fibros > 50% av totala lesionsytan

Uppehåll/avbrott i behandling:

 • Visusförsämring ≥ 30 ETDRS-bokstäver jämfört med senaste mätning
 • Tryck > 30 mm Hg
 • Pigmentepitelruptur
 • Retinalruptur
 • Nytillkommen blödning > 50% av totala lesionsytan
 • Utförd eller planerad intraokulär operation inom de föregående eller kommande 28 dagarna
 • Om näthinneavlossning eller makulahål stadium 3 eller 4 uppstår

Genomförande av Lucentisinjektion

Var god se PM Intraviteral injektionsbehandling med Avastin, Lucentis och Ozurdex (begränsad behörighet, nytt fönster)

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2011-12-21

Reviderad: 2013-11-08

Giltigt till och med: 2015-11-08

Fastställt av: xxx

Patientinformation

xx

Mer information

xx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård