Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Glaukom - checklista för läkare på ögonkliniken

1. Informera patienten om diagnosenn och om glaukomsjukdom

    Kronisk sjukdom

    Livslång behandling

    Kan ge kraftig synpåverkan

2. Behandlng syftar till att sänka det förhöjda ögontrycket och bevara nuvarande synförmånga.

3. Behandlingen består oftast av ögondfroppar, men laserbehandling och operation kan bli aktuellt.

4. Det är viktigt att ta dropparna regelbundet enligt ordination för att ej ytterligare skador ska uppstå på synnerven.

5. Patienten kommer att kontrolleras regelbundet med bl.a. synfältsundersökning.

6. Sjuksköterska kommer att ge information om hur dropparna ska tas.

7. Kontrollera om eventuella kontraindikationer föreligger för planerad behandling.

8. Skriv ut recept coh meddela hur behandlingen ska tas.

9. Skriv droppschema vid behov.

10. Påfallande och vanliga biverkningar meddelas patienten vid behov.

11. Ordna återbesök enligt glaukomprogrammet.

Kontaktperson för innehåll:

Anders Karlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2013-09-10

Reviderad: 2013-09-10

Giltigt till och med: 2015-09-10

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård