Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Glaukomoperation - rutiner på ögonkliniken

upptäckt glaukom

 • Överväg operation om IOP mer än 40 mmHG vid debuten och papilloch/eller synfältspåverkan och otillfredsställande trycksänkning med ett glaukompreparat.

Tidigare känt glaukom

 • Operation vid otillräcklig effekt av droppar i stället för tillägg av ytterligare terapi (mer än tre olika substanser).
 • Byt ut ev. Pilokarpinpreparat då patienten uppsättes för glaukomoperation.

Terapi efter glaukomoperation

 • Opnol x 4 under 1 månad postoperativt därefter
 • Voltaren Ophta x 3 under 8 veckor

Efter glaukomoperation regelbunden uppföljning

 • Dag 1 postoperativt
 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 3 månader
 • 6 månader, därefter in i ordinarie glaukomuppföljning
 • Goniopunktur efter 1 – 3 månader postoperativt (Om ej hypotoni) Eventuellt tidigare om tryckstegring.
 • Kontrollera kammarvinkeln och se om corneala fönsterområdet är fritt (vid Viscocanalostomier) eller om eventuell irisvävnad mot fönsterområdet.
 • Vid tryckstegring (pröva eventuell YAG-laser mot irissynekier) innan eventuell utökad glaukomterapi.

Kontaktperson för innehåll:

Åke Relesjö
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2013-09-20

Reviderad: 2013-09-20

Giltigt till och med: 2015-09-20

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård