Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kataraktåterbesök - CÅB

Återbesök

  • Vid planering av kataraktoperation är det viktigt att den som sätter upp patienten för operation också talar om hur återbesöket ska bokas.
  • Förväntat komplicerade operationer eller vid speciell medicinsk orsak ska dessa bokas till läkare (markera med CÅL, så vet vi hur vi ska boka). Vid förväntat okomplicerat operationsförlopp kan patienten bokas till ögonsjuksköterska (markera med CÅS, så vet vi hur vi ska boka).
  • Skulle patient av misstag bokas på ”fel” mottagning får samarbete ske mellan läkare och ögonsjuksköterska, dvs ögonsjuksköterska gör undersökningen så långt det går och kontaktar därefter läkare för avslutande bedömning. Det händer också att patienter som inte förväntas ha ett komplicerat operationsförlopp hamnar på läkarbesök. Oftast är orsaken till detta att det saknas annan åb1 tid.
  • Kataraktoperation, glaukom –inom 1-4 dagar.
  • Bilateral kataraktoperation i narkos, återbesök dagen efter.
  • Sekundärinplantation/skleralfixering återbesök dagen efter.
  • För övrigt återbesök inom 1-4 veckor.
  • Kataraktoperation 2:a ögat, förväntat glatt förlopp, inga komplikationer vid förra operationen – Inget återbesök planeras, patienten uppmanas höra av sig vid besvär. För övrigt optikerbesök 6-8 veckor postoperativt.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Susanne Meyner
Sjuksköterska
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-04-22

Reviderad: 2013-04-22

Giltigt till och med: 2015-04-22

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård