Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Keratit - Bakteriell

Utrustning

 1. Odlingsrör för konjunktivalodling
 2. Odlingsplatta (hämatinagar-brun) finns i kylskåpet i undersökningsrum 1
 3. Odlingsrör (finns i skåpet us-rum 2)+ 1 ml NaCl.
 4. Steril koksaltlösning
 5. Lokalanestesimedel utan konserveringsmedel
 6. Steril ”öronpinne”
 7. Skalpellblad. Steril peang.
 8. Sterila handskar
 9. (Objektglas för direktmikroskopi)

Odlingsplattan skall tas fram i rumstemperatur 30 min före provtagningen.
Förvara uppochner för att undvika kondensdroppar på odlingsytan.

Teknik

 1. Börja med konjunktivalodling.
 2. Anestesera. Tvätta och skrapa bort beläggningar från keratithärden med koksaltdoppad ”öronpinne”. Stryk ut på övre halvan av hämatinagarplattan.
 3. Skrapa keratithärden med skalpellblad. Ta helst provet i utkanten avkeratithärden. Använd steril handske. Inokulera nedre halvan av plattan medflera korta stryk, viktigt att inte skära igenom utan av gelen med skalpellbladet.
 4. (Direktpreparat. Skrapa keratithärden med skalpellblad, för över materialet till ett sprittvättat och ID-märkt objektglas.)
 5. Släpp ner skalpellbladet i odlingsrör med ca 1 ml NaCl, utan att kontaminera.
 6. Medsänd eventuell kontaktlinsvätska, kontaktlinsetui och kontaktlinser (dessa gärna i odlingsrör med 1-2 ml NaCl.) till laboratoriet.

Vid svampodling använd i stället vit agarplatta (sabouraudagar). Hämtas/beställesfrån Mikrobiologen. Svampodling måste man gå bort med direkt till mikrobiologen.

Tejpa igen agarplattan, märk med patientdata på baksidan av plattan. Plattan måsteförvaras ”upp och ned” så att kondens från locket inte droppar ner på plattan. Plattankan förvaras i rumstemperatur om Mikrobiologen har stängt (kvällar). Helgöppet löroch sön 9 – 12. OBS mer bråttom vid svampodling, se ovan.

Remiss via ROS på sedvanligt sätt.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Maria Wyon
Överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2011-12-22

Reviderad: 2013-11-08

Giltigt till och med: 2015-11-08

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård