Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Korneatransplantation - Uppföljning

Efter penetrerande keratoplastik (PKP)
Vanligtvis är det ingen kontaktlins lagd efter operationen. Man skall titta efter att kammare finns. Man skall titta efter att snittet är tätt och välsittande suturer. Man skall också titta efter att transplantatet är klart. Vid första kontrollen dagen efter finns det ingen möjlighet att uppmäta tonus utom att försiktigt använda en glasstav eller fingrar när man palperar bulben.
OBS efterlämnar alltid healon i främre kammaren. Patienten får Opnol x 6 under 10 dagar, tillägg med Oftaquix x 4. Nästa kontroll är efter en vecka och då skall man se att transplantatet är
epitelialiserat, är det inte det får man titta efter ev orsak. I vissa fall får man göra en amnionplastik det är dock ovanligt. Patienten har nu Opnol x 6 i 4 veckor, nästa kontroll efter en månad, är allt då
lugnt kan man minska till Opnol x 4 och därefter ny kontroll efter 3 månader. Om allt då är OK, tonus kan då också mätas, det kan säkert också mätas efter en månad i de flesta fall, så väntar man ytterligare ett halvår. Suturen tages först efter 18 månader.

Uppföljning efter lamellär keratoplastik
Det finns 2 typer, en där man skär på patienten och en då man inte skär på patienten, då patientens kornea är för tunn. Lägger här alltid en kontaktlins om det är möjligt. Vid kontroll dagen efter skall man se så att kontaktlinsen är på plats, ligger den inte bra är det bättre att avlägsna den. Ligger den framförallt veckigt så man får en uttorkning på kornea är det bättre att ta bort kontaktlinsen. Patienten ordineras också här Opnol x 6 och Oftaquix x 4.
Nästa kontroll efter en vecka och då skall man titta efter att man har fått en epitelialisering och framförallt skall man se så suturerna är väl spända och de lösa avlägsnas. Om allt är OK avlägsnas kontaktlinsen. Oftaquix utsättes och patienten fortsätter med Opnol x 6 till kontroll om en månad. Är allt då OK, d v s att suturerna är väl spända minskas Opnol till x 4. Ser man misstanke om lösa suturer skall dessa avlägsnas. Patienten kontrolleras därefter efter 2 månader då suturen tages, alltså 3 månader efter operationen. Efter suturtagningen får patienten gå till optiker Lars Karlsson för nästa kontroll som kan vara inom en månad. Patienten fortsätter med Opnol x 3.

Uppföljning efter DSAEK
Kontroll dagen efter och då kontrollerar man att transplantatet är på plats. Finns minsta tecken på att det har lossnat får man re-bubble för att transplantatet inte skall falla ner från hornhinnan. Om allt är lugnt kontrollerar man patienten efter en vecka. Om allt fortfarande är lugnt då kontrollerar man patienten efter en månad. Patienten får tillägg med Oftaquix x 4 under 7-10 dagar och Opnol x 6. Efter en månad kan Opnol sänkas till 4. Nästa kontroll kan vara efter 2 månader, är allting då lugnt kan man minska till Opnol x 3 och ev refraktionera patienten. Här är tryckmätningen lätt men skall först utföras efter en månad för att inte påverka transplantatet såvida man inte misstänker väldigt högt tryck.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Jes Mortensen
Överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-09-05

Reviderad: 2013-09-05

Giltigt till och med: 2011-02-27

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård