Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Körkortsintyg - Diabetes

1. Fråga patienten vilken körkortsbehörighet intyget gäller.

Grupp I
A Motorcykel
A1 Lätt motercykel
AM EU-moped
B Personbil
BE Personbil med tungt släp
  Traktorkort
Grupp II
C Tung lastbil
CE Tung lastbil med släp
Grupp III
D Buss
DE Buss med tungt släp 
  Taxiförarlegitimation

 

2. Vilka undersökningar ska göras?

Grupp I
Patient utan retinopati (1) eller med lätt bakgrundsretinopati (2) Hänvisa till optiker. Optikerintyget lämnas sedan av patienten till diabetesläkaren. (Görs undersökningen här: foto, syn, Donders, diplopianamnes)
Patient med diabetes utan retinopati men med annan allvarlig ögonsjukdom Foto. Synprövning plus Esterman och Humphrey 24-2.
Patient med normal syn (0,8 eller bättre) och med måttlig diabetesretinopati grad 3 Foto. Synprövning plus Esterman
Patient med synnedsättning (under 0,8 på bästa ögat) och/eller med svår retinopati, 4 eller mer Foto. Synprövning plus Esterman och Humphrey 24-2.
Grupp II – III   (Synkrav 0,8 eller bättre på bästaögat, 0,1 eller bättre på det sämsta ögat)
Patient med diabetes grad 1: Hänvisa till optiker. Optikerintyget lämnas sedan av patienten till diabetesläkaren.
 
Hänvisa till optiker. Optikerintyget lämnas sedan av patienten till diabetesläkaren. (Görs undersökningen här: foto, syn, Donders, diplopianamnes)
Patient med diabetes grad 2 eller mer Foto. Synprövning plus Esterman och Humphrey 30-2.


3. Glöm inte att fråga om diplopi

Angående:

1. Synskärpa
Alla bokstäver i en rad ska kunna läsas på den rad som anger synskärpan.
Synskärpan utan korrektion ska alltid anges.
Synskärpa med korrektion är bara obligatorisk om föreskriven synskärpa endast uppnås med korrektion.
Glaskorrektion anges endast vid högre behörighet (alltså om glas krävs) eller om glasstyrkan överstiger + 8 dioptrier.
2. Intygets underlag
Foton och andra undersökningsresultat får vara maximalt två månader gamla.
3. Bedömning om tid till nästa körkortsintyg
Insulinbehandlad
Minst var tredje år oavsett förarbehörighet.
Annan behandling
Lägre förarbehörighet minst var femte år.

 

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
Överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-08-09

Reviderad: 2013-08-09

Giltigt till och med: 2015-08-09

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård