Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Konsultpatienter (placering) på Ögonkliniken

När vi kallar en konsultpatient ska vi be personalen som kommer med patienten att de inte tar kölapp, utan går direkt till receptionen för att registrera patienten samt få reda på vilket rum

de ska till. Medföljande personal får därefter följa patienten till aktuellt rum. När undersökningen är klar ringer vårdgivaren till receptionen och ber dem kontakta vårdavdelningen angående hämtning av patienten . Viktigt att vi då anger utanför vilket rum de kan hämta dem. Vi ska alltså inte köra ut patienten till stora väntrummet.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Marlena Aronsson
Specialistläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2012-03-02

Reviderad: 2013-11-15

Giltigt till och med: 2015-11-15

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård