Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Lucentis

 

 

 

 

 

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Marlena Aronsson
Specialistläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2012-03-02

Reviderad: 2013-11-15

Giltigt till och med: 2015-11-15

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård