Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Intravitreal injektionsbehandling Lucentis, Avastin, Ozurdex

Innehåll på sidan:

Lokal

Ögonmottagning 2, operationsrum 3.

Iordningsställande

 • Undersköterska/sjuksköterska hämtar perioperativa journaler på dagens patienter i fotorummet.
 • Fläkten startas i operationsrummet.
 • Personalen skall ha rena gröna kläder, mössa och munskydd.
 • Sjuksköterskan hämtar aktuella läkemedel.
 • Preoperativ handtvätt skall ske i sköljrummet.
 • Sjuksköterskan och läkaren använder sterila handskar i sterila fält och under ingreppet.
 • Undvik onödigt spring på salen, eftersom det saknas sluss

Patient

 • Usk/Ssk/Läkaren kontrollerar identitet och att patientens ögon ej är infekterade. Båda ögonen droppas med Oftaquix, anger klockslag och signerar på perioperativa journalen.
 • Patienten skall ha mössa som tas av och på utanför operationsrummet.
 • Läkaren signerar på perioperativa journalen det öga, som skall behandlas.
 • När patienten kommer in på salen kontrollerar sjuksköterskan patientens identitet och aktuellt öga på nytt samt att återbesök finns planerat. Den perioperativa journalen skall ligga framme väl synlig för sjuksköterskan.

Sterila material/instrument

 • Var god se: plocklista vid skåpen för sterila instrument.
 • Packa det antal lucentisset och det sterilmaterial som behövs i lådvagnen märkt Lucentis. (Alternativt kan vagnen vara packad vid föregående tillfälle och klar att använda. Tänk då på att återställa den i samma skick efter passets slut.)

Läkemedel

Var god se PM vid skåpen för sterila instrument.

Ytanestesi

Ögondroppe Tetracain ges i två omgångar med 2-3 min mellanrum, när patienten har kommit in på operationsrummet. Be patienten att blunda mellan dropparna, så minskar risken för uttorkning. Vid bilateral behandling bör inte båda ögonen bedövas samtidigt p.g.a. uttorkningsrisken. Den som passar på salen sköljer ögat noggrant med Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml.

Huddesinfektion

Tvätta med Klorhexidinsprit 5mg/ml på huden runt ögat och ögonlock (ögat slutet). Sterildrapering med hålduk av incisionstyp.

Injektionssprutan

 • Dras upp av sjuksköterska med sterila handskar.
 • Obs! Ampullen är osteril och skall desinficeras med sprit.
 • Det är viktigt att det inte finns några luftbubblor i sprutan eller injektionsnålen!
 • Ozurdexsprutan tas fram ur sin sterila förpackning och iordningsställes av läkaren.

Operationsförlopp

Blefarostat anbringas. Det planerade injektionsområdet (i regel nedåt temporalt) bedövas ytterligare med öronpinne fuktad med Tetracain. Vid behandling med Ozurdex kan eventuellt subkonjunktival bedövning ges v.b. Injektionsstället uppmätes 3,5 mm från limbus. Konjunktiva förskjuts med torr öronpinne och 0,05 ml Lucentis (Avastin) alternativt implantat Ozurdex 700 mikrog injiceras medan patienten tittar uppåt nasalt. Oftaquix droppas i ögat. Blefarostat och hålduk avlägsnas.

Vid bilateral injektion skall omdukning ske mellan de två injektionerna.

Återställande

Operationssalen återställes och rengöres enligt gällande rutin, se separat PM. Förbrukade läkemedel beställes på nytt.

Rengöring av instrument

Instrumenten rengörs i diskmaskin. Använd operationsprogrammet. Efter disk, se till att instrumenten är torra när de returneras till sterilcentralen.

Operationskod

CKD 05 Intravitreal injektion av läkemedel (+ ATC-kod)

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkre
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt:  1998-02-15

Reviderad: 2013-11-08

Giltigt till och med: 2015-11-08

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård