Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Endolftalmit - vårdprogram

  • Endoftalmit delas in i endogen och exogen. Endogen uppstår efter infektion någon annanstans i kroppen, som skickar embolier till ögat. Den exogena uppkommer efter operation eller penetrerande ögonskada
  • Typiskt är ett intervall på 2-5 dagar efter operationen, kan dock ses både tidigare och senare, allt efter bakteriens virulens
  • Typiska bakterier är stafylokocker. aureus, streptokocker, pneumokocker och stafylokocker. albicans.
  • Typiska symtom är smärta i och runt ögat, kraftig visusförsämring, svullet och ilsket rött öga.
  • Vid undersökning i spaltlampa kan purulent sekret ses ibland. Kornea är som oftast påverkad med strimkeratit och ödem. Kraftig cellulär ljusväg och hypopyon. Oftast ingen insyn till fundus.

Åtgärd

  • Akut kontakt med regionsjukhus för vidare handläggning tages
  • Följa instruktioner från läkare på regionsjukhuset, om denne önskar någon åtgärd av inremitterande läkare t.ex. odling från konjunktiva eller kornea eller insättande av antibiotika
  • Gör ingenting utan instruktion från läkare på regionsjukhuset

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Jes Mortensen
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-09-05

Reviderad: 2013-09-05

Giltigt till och med: 2015-09-05

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård