Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Buffring av lokalanestesi, Xylocain, Adrenalin

  • Buffring av Xylocain-Adrenalin (10 mg + 5 mikrogram/ml) med Tribonat
  • Buffring av 20 ml flaska:
  • Dra ur 2 ml Xylocain-Adrenalin från flaskan och tillsätt 2 ml Tribonat.
  • Detta ger ett pH-värde på 7,35.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Anna Hägg Lagerberg
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 1998-02-15

Reviderad: 2009-04-27

Giltigt till och med: 2011-04-27

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård