Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Buffring av lokalanestesi,Tribonat

1 ml Tribonat Infusionsvätska + 9 ml Xylocain 10 mg/ml med Adrenalin 5 ug/ml

Hållbarhet: Högst 1 dag i rumtemperatur

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Anna Hägg Lagerberg
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 1998-02-15

Reviderad: 2009-04-27

Giltigt till och med: 2011-04-27

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Referens

Masters JE.Randomised control trial of pH buffered lignocain with adrenaline in outpatient operations. Br J Plast Surg 1998;51:385-7. Arndt KA: Minimizing the pain of local anesthesia. Clin Exp Dermatology 11992;17:217

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård