Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Gradering av diabetesretinopati

Grad 1

Ingen diabetesretinopati

Grad 2

Lätt bakgrundsretinopati


Enstaka mikroaneurysm och/eller strimblödningar.
Grad 3

Måttlig bakgrundsretinopati


Måttligt med mikroaneurysm, strimblödningar, hårda exsudat.

Grad 4

Svår bakgrundsretinopati
 

Uppfyller ett av 4-2-1-kriterierna.

Grad 5

Mycket svår bakgrundsretinopati
 

Uppfyller två av 4-2-1-kriterierna.

Grad 6

Proliferativ retinopati


Tidiga proliferationer <grad 7.

Grad 7

Proliferativ retinopati + högriskfaktorer


NVD >1/4 - 1/3 ppd.
NVD <1/4 ppk + preretinal eller gaskroppsblödning.
NVE >1/2 ppd + preretinal eller glaskroppsblödning.

Grad 8

Retinalavlossning

Grad 9

Gradering ej möjlig
 

p g amediergrumlingar, t ex glaskroppsblödning, ftis eller enukleation.

Grad 10

Gradering ej möjlig
 

p g a mediegrumlingar eller komplikationer ej relaterade till diabetes.

Tilläggs-
gradering

F Fotokoagulation utförd
G Glaskroppskirurgi utförd
M Makulaödem

4-2-1-
kriterierna

  • Blödning i 4 kvadranter

  • Kaliberväxlande vener i 2 kvadranter

  • IRMA i 1 kvadrant

NVD=
NVE=
ppd=
IRMA=
Kärlproliferationer på papillen
Kärlprolierationer utanför papillområdet
Papilldiametrar
Intraretinal mikroangiopati

 

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-08-09

Reviderad: 2013-08-09

Giltigt till och med: 2015-08-09

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård