Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Diabetes, Laserbehandling och vitrektomi vid diabetesretinopati

Behandlingsrutiner

Fokal laserbehandling
Mot extrafovealt läckage vid kliniskt signifikant maukulaödem*
- Oberoende av synskärpa
- Invänta inte symtom och synnedsättning
- Överväg fluoresceinangiografi inför behandling

Gridbehandling
Som komplement till medicinsk behandling vid diffust cystiskt makulaödem

Panretinal laserbehandling
Vid tidig proliferativ retionpati (2000 – 3000 effekter)
Vid samtidigt kliniskt signifikant mökulaödem – se PM Medicinsk behandling av DME

Laserbehandling - Teknik

Den som ska behandla med laser måste ha genomgått utbildning för just den laser som ska användas. På kliniken finns konventionell laser där exponeringstiden för varje enskild effekt är 0,1 sekund. Dessutom finns så kallad multispotlaser där exponeringstiden kan varieras.

Fokal- och gridbehandling

 • Använd alltid kontaktglas avsedd för makulabehandling (ger ingen förstoring av  behandlingsspoten), t.ex Volk Area Centralis.
 • Bländare 0,1-0,2 mm.
 • Tid och effekt: se PM för Zeiss Visulas 532 respektive Volon multispot laser.

 Panretinal laserbehandling

 • Använd kontaktglas. På kliniken finns Volk Super Quad 160 fundus laser lens och Volk Qudraspeheric fundus lens. Dessa förstorar två gånger.
 • Bländare 0,2 mm (ger ovanstående linser 0,4 mm spot på retina).
 • Tid och effekt: se PM för Zeiss Visulas 532 respektive Valon multispot laser.

* Kliniskt signifikant makulaödem

 • Retinalödem inom en radie av 0,5 mm från foveas centrum.
 • Hårda Exsudat inom samma område i kombination med retinaödem.
 • Retinalödem med area på minst 1 papilldiameter lokaliserat åtminstone delvis inom 1 papilldiameter från foveas centrum.

Lasrar vid kliniken för behandling av diabetesretinopati

 • Zeiss Visulas 532.
 • Valon multispot laser.

Vitrektomi vid diabetesretinopati
Indikationer

 • Tät glaskroppsblödning som ej klarnar inom en månad.
 • Hotande eller manifest traktionsavlossning.
 • Progredierande proliferativ retinopati trots panretinal laserbehandling.
 • Frekvent recidiverande glaskroppsblödningar.

OBS! Gör ultraljudsundersökningar för att undersöka om näthinna ligger på plats eller inte.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-08-09

Reviderad: 2013-08-09

Giltigt till och med: 2015-08-09

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård