Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Diabetes - Ögonbottenscreening

 

 

 

 

Kontaktperson för innehåll:

Anna Hägg Lagerberg
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2009-02-27

Reviderad: 2009-02-27

Giltigt till och med: 2011-02-27

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård