Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

DME - Flödesschema medicinsk behandling - läkare

Innehåll på sidan:

Diagnos och utredning

1. Föreligger makulaödem sekundärt till diabetes? Gör OCT.

2. Ta reda på om det är extrafovealt och/eller subfovealt makulaödem.

  • Vid extrafovealt läckage med risk för synhotande makulaödem – starta med laserbehandling.

3. Vid inslag av subfovealt makulaödem gör fluo-angio.

  • Om det syns extrafovealt läckage – överväg först laserbehandling.
  • Vid centralt läckage i fovea eller diffust läckage i makula – medicinsk behandling i första hand. Behöver inte göras akut. Är HbA1c eller blodtryck mycket högt kan det vara klokt att om möjligt behandla det först.

4. Hinder för behandling med Lucentis

  • Mindre än tre månader sedan vitrektomi.
  • Mindre än tre månader sedan föregående laserbehandling.
  • OBS! Varning för anti-VEGF-behandling vid proliferationer. Risk för traktion. Ingen indikation för panretinal scatterbehandling får föreligga.
  • Vid graviditet eller amning ges inte Lucentis.

Kriterier för behandling med Lucentis

  • Synskärpa: ETDRS 34 – 73 (0,1 – 0,63).
  • OCT: subfovealt ödem > 300 µm

Diagnoskoder (E i koden står för makulaödem)

Typ 1-diabetes + bakgrundsretinopati med makulaödem H36.0A E10.3E
Typ 1-diabetes + proliferativ retinopati med makulaödem H36.0B E10.3E
Typ 2-diabetes + bakgrundsretinopati med makulaödem H36.0A E11.3E
Typ 2-diabetes + proliferativ retinopati med makulaödem           H36.0B E11.3E

Inför behandling
Informera patienten om behandlingen (inklusive skriftligt material). Tala med bokningsansvarig sjuksköterska på Medicinsk retina (Malin Dahlkvist).Ta reda på och dokumentera vilken typ av diabetes patienten har.

Behandling 1 (vid diagnos)
ETDRS. (OCT redan utförd). Ögonbottenfoto (färg + rödfri). Injektion Lucentis.

Behandling 2 (en månad från start) och 3 (två månader från start)
Injektion Lucentis.

Återbesök en månad efter föregående behandling
ETDRS. OCT. Ögonbottenfoto (färg + rödfri). Om oförändrad eller försämrad syn – avstå från ytterligare behandling. Om förbättrad syn – injektion Lucentis.

Om fortsatt förbättrad syn och kvarvarande ödem – injektion Lucentis. Vid stabil synskärpa vid tre konsekutiva kontroller eller försämrad syn – avstå från ytterligare behandling. Behandlingen syftar till förbättrad syn genom minskat ödem. Inget ödem – ingen behandling med Lucentis.
Nästa återbesök efter cirka 4 veckor efter behandling. Återbesök vid behandlingsuppehåll initialt efter cirka 4 veckor, senare ges tid efter individuell bedömning.

Vid behandlingsuppehåll
Boka patienten för ny kontroll om en månad (ETDRS, OCT). Informera patienten brevledes.

Övrigt
Kom ihåg att det andra ögat ska undersökas. Detta sker i första hand genom ögonbottenfoto.

Definition av synskärpa (ETDRS)

Försämrad syn Oförändrad syn Förbättrad syn
5 eller fler bokstäver sämre Inom +/- 4 bokstäver 5 eller fler bokstäver bättre

 

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-09-18

Reviderad: 2013-09-18

Giltigt till och med: 2015-09-18

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård