Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

DME - Flödesschema medicinsk behandling av DME - Ögonsjuksköterska

Innehåll på sidan:

Inför behandling
Informera patienten om behandlingen (inklusive skriftligt material). Läkare kontaktar bokningsansvarig sjuksköterska på Medicinsk retina (Malin Dahlkvist). Tag reda på och dokumentera vilken typ av diabetes patienten har. Vid varje besök efter behandling ska anamnes tas om syn, synstörningar eller andra symtom (glöm ej fråga om andra ögat). Om misstanke på att något hänt vidgas pupillen och ögonbottenfoto tas.

Behandling 1 (vid diagnos)
ETDRS. (OCT ska redan vara utförd). Ögonbottenfoto (färg + rödfri). Injektion Lucentis.

Behandling 2 och 3 (en och två månader från start)
ETDRS. OCT. Ögonbottenfoto (färg + rödfri). Injektion Lucentis.

Behandling 4
ETDRS. OCT. Ögonbottenfoto (färg + rödfri). Visa resultatet för ansvarig läkare. (Om oförändrad eller försämrad syn – avstå från ytterligare behandling. Om förbättrad syn – injektion Lucentis.)

Behandling 5 och framåt
ETDRS. OCT. Ögonbottenfoto (färg + rödfri). Visa resultatet för ansvarig läkare. (Om fortsatt förbättrad syn – injektion Lucentis. Vid stabil synskärpa vid tre konsekutiva kontroller eller försämrad syn – avstå från ytterligare behandling.)

Vid behandlingsuppehåll
Boka patienten för ny kontroll om en månad (ETDRS, OCT).

Läkarkontroll
Senast sex månader från behandlingsstart ska behandlingsansvarig läkare träffa patienten. (Kom ihåg att undersöka det andra ögat)

Definition av synskärpa (ETDRS)

Försämrad syn Oförändrad syn Förbättrad syn
5 eller fler bokstäver sämre Inom +/- 4 bokstäver 5 eller fler bokstäver bättre

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-09-18

Reviderad: 2013-09-18

Giltigt till och med: 2015-09-18

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård