Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Downs syndrom, rutiner för uppföljning av barn och ungdomar

Riktlinjer

Före 1 månads ålder

  • Förekomst av kongenital katarakt.

9-12 månaders ålder

  • Skiaskopi.
  • Eventuell glasförskrivning.

2-3 års ålder

  • Uppföljning.
  • Visusprövning.

Vid synproblem eller skelning individualiseras kontrollintervallet.

  • Vartannat år till 10 års ålder.
  • Efter 10 års ålder uppföljning vart 5:e år av ögonläkare/ ortoptist eller hos optiker där detta är möjligt.
    Ackomodationsstörningar. Katarakt. Keratokonus. Presbyopi.

Kontaktperson för innehåll

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Maria Wyon
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Nina Hagvall
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2012-11-13

Reviderad: 2012-11-13

Giltigt till och med: 2014-11-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård