Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Malignt melanom - handläggning av patient med misstänkta levermetastaser

Handläggning av patienter med misstänkta levermetastaser av malignt melanom

  • Skriv remiss till onkologen.
  • Skriv remiss till radiologen för ultraljudsstyrd leverpunktion. De kallar patienten som på punktionsdagen ligger som dagpatient på ögon/öron avdelningen. Behöver inte skrivas in. Aktuellt PM för omhändertagandet och övervakning på avdelningen skrives och revideras av radiologen, enheten för ultraljud. Detta PM finns att läsa på intranätet.
  • Skriv PAD remiss på Cosmic. Skriv ut en papperskopia som ska medfölja patienten vid punktionen. Markera så att kopia av svaret går till onkologen

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Maria Wyon
överläkare
A6 ögonklinik AB

Fastställt: 2012-03-12

Reviderad: 2012-03-12

Giltigt till och med: 2014-03-12

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård