Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Mannitolinfusion

Ordination Mannitolinfusion

  • Det ska alltid tas elektrolytstatus (S-Natrium, S-Kalium, S-Urea, SKalcium och S-Kalcium korr) och kreatinin före infusion med Mannitol för att ha ett utgångsvärde.
  • Före tredje Mannitolinfusionen skall nya prover tas.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Åke Relesjö
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2011-12-23

Reviderad: 2011-12-23

Giltigt till och med: 2013-12-23

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård