Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

PDT - Beredning av Visudyne

Allt material inför visudyneinfusion finns på rum 10 i vänstra vita skåpet. Mät patientens blodtryck, längd och vikt. Räkna ut kroppsytan med hjälp av nomogram. Använd minst blå nål med lumen 0,9.

Beräkning av kroppsytan:

Markera patientens längd på nomogrammet i längdskalan längst till vänster. Markera patientens vikt i viktskalan längst till höger. Dra en rak linje mellan längd- och viktmarkeringen. Linjen korsar då skalan i mitten som är kroppsytan. Skärningspunkten blir kroppsytan för patienten.

Beräkning av mäng Visudyne:

Multiplicera värdet av kroppsytan med 3 = volymen Visudyne som skall användas.

Beredning av infusionen:

 • Visudyne är ett pulver som skall förvaras i rumstemperatur före beredning.
 • Undvik beredning i starkt ljus. Använd handskar. Börja med att tillsätta 7,0 ml sterilt vatten för injektionsvätskor. Se till att Visudynet löses upp fullständigt.

Spädning:

 • Visudynet, som nu är blandat med sterilt vatten, skall spädas med 5% glukos.
 • OBS! Aldrig med koksalt.
 • Den totala mängden, som skall infunderas, är alltid 30 ml. Dra upp aktuell mängd 5% glukos, dvs. Volym glukos = 30 - (kroppsytan x 3) i en 50ml-spruta.
 • Dra sedan upp aktuell volym Visudyne (kroppsytan x 3) i en 10mlspruta.
 • Spruta därefter in Visudynet i glukossprutan. Koppla på 3-vägskran, filter mot luftbubblor och sist en liten slang på 50ml-sprutan.
 • Blanda genom att vända 50mlsprutan fram och tillbaka.
 • Fyll aggregatet med infusionslösningen ända fram inklusive slangen.
 • Dra upp ytterligare två 5ml-sprutor med 5% glukos.
 • Den ena sprutan används för att spola igenom patientens venflon, innan man startar infusionen, den andra sprutan när infusionen är avslutad.

Infusion:

 • Instruktioner för handhavande av infusionspumpen sitter på själva pumpen.
 • Infundera under 10 min dvs 3ml/min .
 • Spola igenom systemet med 5 ml 5 % glukos under 1 min.
 • Laserbehandlingen sker 15 min efter infusionsstart.

Ett fåtal patienter kan drabbas av akut ryggsmärta under infusionen. Då kan man bli tvungen att tillfälligt stoppa den. Ofta räcker det att pat ställer sig upp en stund.

Räkneexempel

 • Patienten är 165 cm lång, väger 70 kg > Kroppsytan = 1,78
 • 1.78 x 3 = 5,34 ml avrundat till 5,5 ml Visudyne
 • 30 - 5,5 = 24,5 ml glukos
 • Dra upp 24,5 ml glukos och 5,5 ml Visudyne, totala volymen blir 30 ml.

Hemgång

 • Diktera längd, vikt och beräkning i journalen inför eventuell rebehandling
 • Före hemgång får patienten information om att undvika direkt solljus, halogenlamporoch starka operationslampor under de närmaste två dygnen.
 • Patienten skall skydda bar hud på tex händer och armar och får låna solglasögon, som skall bäras utomhus.
 • Det finns även små hattar att dela ut. Restriktionerna gäller även vid mulet väder.
 • Patienten får ett orange plastarmband med varningstext, som tas bort efter 2 dygn. Återbesök sker efter 12 veckor på ÖGF-mottagning.

Åtgärdskod: DC001 Fotodynamisk behandling

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2011-12-21

Reviderad: 2013-11-08

Giltigt till och med: 2015-11-08

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård