Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

PDT - Indikationer/ kontraindikationer

Indiktationer för PDT:

  • Patient som ej önskar/är lämpade för Lucentisbehandling
  • Huvudsakligen klassisk CNV och PCV
  • Eventuell kronisk CSC (Obs! Använd halv effektinställning)
  • Extrafoveala CNV
  • Eventuell CNV vid myopi och inflammatoriska tillstånd

Behandling

  • Behandling ges var 3:e månad med intravenös tillförsel av verteporfin (Visudyne) följt av en laserbehandling för aktivering av läkemedlet. I genomsnitt krävs 3 behandlingar. Uppföljning bör ske åtminstone 6 månader efter senaste behandling.
  • Hantering av Visudyne, v.g. se PM – ”Beredning av Visudyne”.
  • Hantering av infusionspump, v.g. se PM – ”Arbetsbeskrivning för infusionspump”.

Makularegistret ifylles vid alla besök.

Kontraindikationer för PDT:

  • Porfyri
  • Överkänslighet mot verteporfin, fluorescite eller någon av hjälpsubstanserna i medlen

Försiktighet:

Allvarlig hjärtsjukdom (svår insufficiens), okontrollerad hypertoni, allvarlig leversjukdom samt svårigheter att erhålla F-A.

KVÅ-kod/Op-nummer
DC001 Fotodynamisk behandling vid maculadegeneration

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 1998-02-15

Reviderad: 2013-11-08

Giltigt till och med: 2015-11-08

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård