Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

RVO flödesschema

Innehåll på sidan:

 

Flödesschema för behandling av RVO

Behandlingsalgoritm för CRVO (H34.8A)

Identifiera om någon underliggande systemsjukdom föreligger
(hypertoni, kardiovaskulär sjukdom, diabetes mellitus, rökning, högt BMI, hyperlipidemi, trombofili)

Fastställa nivå av ischemi (afferent pupilldefekt, mjuka exudat, fluoresceinangiografi)

Identifiera synhotande komplikationer (kärlproliferationer, irisrubeos, glaukom, makulaödem)

Synprövning (ETDRS), IOP, biomikroskopi av retina, OCT

Nonischemisk

Ischemisk

Visus ≥ 0,5

Visus < 0,5

Makula nonischemisk

Makula ischemisk

Neova-skularisering

Kontroll efter
1,2,3,5,7,9,11 månader
 

Visus(ETDRS), OCT, IOP
Biomikroskopi, ±FA

Tecken på ischemi?

Makulaödem?Om ME överväg:
 - Lucentis  
 - Ozurdex  

 

Makulaödem?Om ME överväg:
 - Lucentis  
 - OzuPeriferi ej perfunderadrdex

Makulaödem?Om ME överväg:
 - Lucentis  
 - Ozurdex
 

 - ev. skatterbehandling
 av perifera  
 ischemiska områden

 - Lucentis
 - Ozurdex®
 

Följt av PRP

 

Behandlingsalgoritm för BRVO (H34.8B)

Identifiera bidragande faktorer (hypertoni, kardiovaskulär sjukdom, diabetes mellitus)

Identifiera ocklusionens lokalisering

Fastställ utbredning av perifer och makulär ischemi (fluoresceinangiografi)

Identifiera synhotande komplikationer (makulaödem, kärlproliferationer, irisrubeos)

Synprövning (ETDRS), biomikroskopi av retina, OCT

Periferi perfunderad

Periferi ej perfunderad

Visus normal

Visus nedsatt

Makula nonischemisk

Makula ischemisk

Kärlproliferationer

Kontroll efter
1,2,3,5,7,9,11 månader
   
Visus (ETDRS), OCT,
Biomikroskopi, ±FA

Makulaödem?
   
   
Om ME överväg:
(ev. före 3 månader)
 - Lucentis  
 - Ozurdex  
   
 - ev. komplettering
 med laser

Makulaödem?
   
   
Om ME överväg:
   
 - Lucentis  
 - Ozurdex  
   
 - ev. skatterbehandling
 av perifera  
 ischemiska områden

Makulaödem?
   
   
Om ME överväg:
(ev. före 3 månader)
 - Lucentis  
 - Ozurdex  
   
 - ev. skatterbehandling
 av perifera  
 ischemiska områden

skatterbehandling av
ischemiska områden
   
Överväg:  
   
 - Lucentis  
 - Ozurdex  
 

 

Lucentis eller Ozurdex?

Någon jämförande studie mellan Lucentis och Ozurdex finns inte ännu, men två studier har nyligen startats. Man kan således inte säga om det ena preparatet är bättre än det andra. Tillsvidare får andra faktorer avgöra, vilket preparat man väljer för den enskilda patienten.
Pga. biverkningsprofilen för Ozurdex (risk för utveckling av katarakt och glaukom) är det lämpligare att välja Lucentis vid behandling av yngre patienter och patienter med känt glaukom eller som är steroidresponders. 
Linsstatus skall bedömas med tanke på eventuell kataraktutveckling.
Praktiska skäl kan också vara avgörande för vilket preparat, som är lämpligast för den enskilde patienten. Får man ingen effekt av Lucentis kan det ibland löna sig att försöka med Ozurdex istället.

Förberedelser

Utred patienten enligt ovan (ETDRS, OCT, IOP, ÖgbFoto ± FA). Informera patienten muntligt och skriftligt. Informationsmaterial finns på rum 10. Perioperativ journal för intravitreal injektion ifylles och lämnas till bokningsansvarig sjuksköterska på Medicinsk retina (Malin Dahlkvist)

Kontroll- / behandlingsintervall

Lucentis

Ozurdex

Behandling ges med tre månatliga injektioner (L1-L3)
Uppföljning görs en månad efter L3 med ETDRS, NCT,
OCT, Ögonbottenfoto

Tryckkontroll 2-3 veckor efter injektionen.
Efter 2 och 4 månader kontroll av ETDRS, NCT, OCT
och Ögonbottenfoto

Fortsatt behandling tills visus är stabilt vid tre konsekutiva kontroller eller tills makulaödemet har försvunnit.

Om initial visusförbättring kan ny behandling ges efter 4-6 månader. Om ingen effekt avslutas behandlingen.

Kompletterande behandling med laser kan övervägas.

Kompletterande behandling med laser kan övervägas.

Om stabilt visus vid tre konsekutiva kontroller kan kontrollintervallet glesas ut till 2 månader (8-10 v.)

Vid ny behandling kontroll enligt ovan.

Eventuell ny läkarkontroll efter individuell bedömning

Registrering

Efter varje behandling och kontrollbesök registreras patienten i RVO-registret (Malin Dahlkvist ansvarig)

OBS! Om tryckstegring vid kontrollbesök bör patienten påtittas av läkare.

Definitioner

Stabilt visus = ±4 bokstäver
Visusförbättring = ≥ 5 bokstäver

 

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-09-25

Reviderad: 2013-09-25

Giltigt till och med: 2015-09-25

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård