Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Tårersättningsmedel, Receptförskrivning

Användande av tårersättningsmedel kan betraktas som egenvård, och patienten får därför i de flesta fall själv stå för hela kostnaden för inköp av droppar.

I speciella fall är användande av tårersättningsmedel medicinskt indicerat och bör då skrivas på recept i likhet med annan medicinsk behandling.

Vid följande diagnoser anses tårersättningsmedel kunna vara medicinskt indicerat:

  • Keratokonjunktivitis sicca, Sjögrens syndrom
  • Facialispares
  • Korneala dystrofier

I särskilda fall kan patienter med annan medicinsk behandling ordinerat via e-dos behöva ha även tårersättningsmedel ordinerat via e-dos för smidigare hantering för sjukhemmet alt. hemsjukvården.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2011-12-22

Reviderad: 2013-08-20

Giltigt till och med: 2015-08-20

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård