Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Utskrivning av patient från ögonkliniken

 1. Information till patient

 2. Information till kommunens hälso- och sjukvård

 

Blanketter/läkemedelslistor

 • Läkemedelslistan (Cosmic)
 • Dropplista
 • Information om din vårdtid - kort (blankett i Cosmic)
 • Meddelande som underlag för fortsatt behandling/vård  (blankett i Cosmic)

1. Läkemedel

 • Kontrollera att Läkemedelslistan stämmer med de läkemedel patienten ska ha.
 • Har patienten ApoDos ska läkemedelslistan i Pascal stämma med Läkemedelslistan i Cosmic.
 • Skriv ut ”Läkemedelslistan”.
 • Skriv dropplista.

2. Utskrivningsinformation

 • Diktera patientens epikris.
 • Om man använder sökorden ”vårdförlopp”, ”läkemedelsförändring” och ”planering” så kan sekreterarna kopiera in den texten i blanketten ”Information om din vårdtid - kort”.
 • Alternativt skriv själv informationen i blanketten ”Information om din vårdtid”.
 • Skriv ut blanketten ”Information om din vårdtid – kort”.

Lämna följande till patienten till patienten

 • Läkemedelslistan
 • Dropplista
 • Information om din vårdtid - kort

3. Hjälp av kommunen

 • Om patienten har behov av hjälp med medicinering efter utskrivningen:
 • Fyll i blanketten  ”Meddelande som underlag för fortsatt behandling/vård”.
 • I blanketten ska det framgå vad patienten vårdats för och vilken fortsatt behandling patientens ska ha hjälp med.
 • Skriv ut denna och lämna den till ansvarig avdelningssköterska.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-10-31

Reviderad: 2013-10-31

Giltigt till och med: 2015-10-31

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård