Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Akut omhändertagande på ögonkliniken

Vid misstanke på livshotande hälsotillstånd ska man kontakta IVA/narkosläkaren via sökare 229 50.

Bakgrund

Det är alltid mer effektivt att förebygga hjärtstillestånd genom ändring av behandling alt. tidiga insatser från IVA-sidan, i 50-84% av hjärtstoppsfallen finns fysiologiska varningstecken tecken 8-24 timmar innan.

För att underlätta bedömning av vitala funktioner se kriterier nedan

 • Blodtryck < 90 mm Hg
 • Andningsfrekvens < 8 eller > 30
 • Saturation < 90%
 • Puls < 40  eller > 130
 • Medvetandesänkning/kramper
 • Allvarlig oro över patientens tillstånd

Vid anafylaktisk chock

 • Larma!
 • Ge syrgas!
 • Adrenalin 0,1 mg/ml 2-3 ml i.v. långsamt eller    i.m.   Ev. kan man ge enbart 1 ml om mycket liten anafylaktisk reaktion
 • Venväg + vätska i.v.
 • Solu-Cortef 100 mg i.v. (mycket bättre än Betapred – den ska metaboliseras först, effekten kommer inte före 45 min)
 • Tavegyl 1 mg i.v.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2012-06-13

Reviderad: 2012-06-13

Giltigt till och med: 2014-06-13

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård