Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Avdelningsarbete på vårdenhet, ögonkliniken

Ögonkliniken har två vårdplatser på Öron/näsa/hals vårdavdelning på vardagar. På helger och andra helgdagar är det en vårdplats.

Bakjour ansvarar för ögonklinikens inneliggande patienter på avdelningen.

På vardagar utförs rond varje morgon mellan 08.30-09.30.
Undantag onsdag då tiden är 09.00-10.00.
Inskrivning av patienter sker enligt ovanstående tider. Vid planerade inskrivningar finns inläggning bokad i Cosmic.
Endast akuta inskrivningar kan ske på helg/helgdag.

Helgdagar sköts avdelningsarbetet av den ögonläkare som har jourberedskap, enligt PM för jourarbete.

Vid bokning av jourfall/postoperativa återbesök
Bokning av jourfall/ postoperativa återbesök som ska undersökas kväll eller helg ska denna bokning göras i Cosmic. Gå in i Tidbok, aktuell vårdgivare och dag. Välj klockslag och  vänsterklicka. Välj fribokning. Vid vårdande enhet välj Ögon akut.( Om detta ej sker utan ögonmottagningen står kvar som vårdande enhet kommer bokningen inte att vara synlig i avdelningens vy i Cosmic. Stor riks finns för dubbelbokning då.)  Vid vårdtjänst välj bedömning. Fyll för övrigt i bokningsinformation som vanligt.

Det är önskvärt att patienter som bokas på helg/ helgdag bokas kl. 11.00.

Då återbesök skall bokas vid jourbesök/ utskrivning på helg/helgdag skrivs ”blå lapp” för planering. Denna lämnas av avdelningssekreterare till ögonmottagningen nästkommande vardag. Om återbesökt ska ske nästkommande vardag uppmanas dessutom patienten att ringa till ögonmottagningen så fort den öppnar igen, för att erhålla tid.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2012-01-01

Reviderad: 2013-04-04

Giltigt till och med: 2015-04-04

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård