Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Identitetskontroll och märkning av parigt organ/operationsområde inför operation

Identitetskontroll

Identitetskontroll och kontroll av vilket öga som ska opereras sker enligt fastslaget PM i operastionsrådet, Länssjukhuset Ryhov.

När operatören kommer in på salen kontrollerar denne i journalen vilket öga som ska opereras och markerer sedan med märkpenna, strax nedanför örat, aktuell sida.

Detta ska ske utanför tvättat område. därefter kan assisterande sjuksköterska fortsätta förberedelserna.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Susann Meyner
sjuksköterska
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-11-11

Reviderad: 2013-11-11

Giltigt till och med: 2015-11-11

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård