Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Operation i narkos

  • Då patient sätts upp för operation i narkos ifylles samtidigt, perioperativa journalen* på Ögonmottagningen eller av operationsplaneringssköterska (OPP) och patienten går samma dag till narkosläkare för preoperativ bedömning.
  • Är patienten narkosbedömd kan patienten komma för poliklinisk operation eller eventuell inläggning samma dag som operationen är planerad.
  • Narkosbedömningen är aktuell i 6 månader om inte något speciellt inträffar. Narkosmottagningen finns vid hiss U på plan 3. Öppettider: måndag – torsdag f m kl. 9.00 – 11.30 e m kl. 12.30 – 15.30

        * Hälsofrågorna i rosa fältet, vikt, längd, blodtryck, cor och pulm och aktuell läkemedelslista

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2009-01-01

Reviderad: 2009-01-01

Giltigt till och med: 2011-01-01

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård