Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Operationsprocess

Innehåll på sidan:

Patientflöde - Katarakt

 • Patient med remiss från optiker – misstänkt katarakt- Remissmottagning läkare+ögonsjuksköterska. Patienten får op-tid och återbesökstid direkt. Bokas av undersökande ögonsjuksköterska.
 • Patient med remiss från annan ögonläkare – Förundersökning hos ögonsjuksköterska. Patienten får operationstid och återbesökstid direkt. Bokas av undersökande ögonsjuksköterska.
 • Patient som diagnostiseras med katarakt vid besök på ögonmottagningen – Förundersökning av ögonsjuksköterska (resurs) direkt. Patienten sätts upp på väntelista i respektive prioriteringsgrupp. Kallas av operationsplanerare.

Patientflöde - Övriga operationer

 • Patienten som vid mottagningsbesök konstaterats vara i behov av operation får information om ingreppet. Eventuella kompletterande undersökning utförs om möjligt samma dag. Om så ej är fallet görs planering för detta. Perioperativ journal samt vårdplanering fylles i.
 • Vid behov av narkos, ifylles perioperativ journal för narkos samt hälsodeklaration.
 • Läkemedelslista gås igenom och instruktion ges om hur eventuella läkemedel ska tas på operationsdagen. Eventuella provtagningar/undersökningar beställs och patienten går och får dessa utförda. Patienten går med ifylld perioperativ journal till narkosmottagningen för narkosbedömning. Kallas av operationsplanerare.
 • Ögonklinikens operationer sker till 95 % polikliniskt.
 • Endast vid speciella fall då omständigheter gör att det är nödvändigt sker inläggning i samband med operation.
 • Dock finns det ingrepp som alltid sker i samband med inläggning, exempelvis eviseration/enukleation. Då sker i samband med inläggning preoperativt kuratorskontakt samt information
 • och visning av ögonprotes. Dessa ingrepp sker alltid i narkos.
 • Patienten med poliklinisk operationstid anländer på operationsdagen till dagkirurgens reception och anmäler sig där. Går sedan till ögonmottagningens operationsmottagning om det är lokalanestesi planerat alternativt till dagkirurgen om det är narkos planerat. Omhändertages där av personalen och förbereds inför operation.

Inneliggande patient

 • Kommer för inskrivning operationsdagen alternativt dagen innan. Dessa patienter blir oftast utskrivna dagen efter operationen.

Operation

 • Beroende på vilken typ av operation och hur komplicerad denna bedöms vara samt om narkos behövs bokas patienterna enligt två olika modeller.
 • 1. Operatören har två salar till sitt förfogande och har vanligt vis 8-9 patienter inbokade på dessa under en förmiddag respektive 6-7 patienter under en eftermiddag. Operatören går då växelvis mellan salarna. Detta för att minska väntetiden vi patientbytet.
  2. Operatören har en sal till sitt förfogande och har vanligtvis 5 patienter inbokade på förmiddagen respektive 4 på eftermiddagen. Vid narkos minskas antalet patienter.
 • Kontroll enligt WHO checklista sker samt kontrollrutin utformad för ögonkliniken vid
 • implantation av IOL. ( se separat PM)

Postoperativa ordinationer

 • Postoperativa ordinationer anges i perioperativa journalen samt förs in i läkemedelsmodulen i Cosmic. Recept på aktuella läkemedel skrivs i Cosmic. Information om läkemedel och eftervård ges till patienten av personal på operation och operationsmottagningen alternativt ögon/öron vårdenhet. Kontroll sker att patienten fått korrekt återbesökstid om så är planerat.
Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Susann Meyner
sjuksköterska
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-04-22

Reviderad: 2013-04-22

Giltigt till och med: 2015-04-22

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård