Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ortoptiska problem - gemensamma riktlinjer för behandling av barn

Skelning

 • Cover test långt håll och nära håll
 • Motilitet
 • Langs stereokort
 • Visus
 • Refraktionering i cykloplegi:

  Barn under 1 års ålder: Cyklopentolat, Fenylefrin 0,5% + 0,5%.
  Barn från 1 års ålder: Cyklopentolat, Fenylefrin 0,85% + 1,5%.
  Till starkt pigmenterade barn över 3 år 0,5 % atropin 90 min före undersökning, hos mindre barn (1-3 år) 0,25 % (blanda med glasstav en droppe 0,5 % atropin med en droppe koksaltlösning). Barn under året pröva svag CN (annars 0,1 % atropin).

 • Eventuellt utskrift av glas

 • Läkarkontroll av fundus vid något av de första besök

Refraktion

Myopi

 • Korrektion enligt skia värde i cykloplegi
 • Kontroll av visus
 • Vid höggradig myopi –8 eller mer diskutera lins som komplettering till glasögon.

Anisometropi

 • Vid 4 dioptriers skillnad eller mindre försök att fullkorrigera
 • Vid större skillnad diskutera lins
 • Tänk på amblyopirisken

Astigmatism

 • Vid kontroll av astigmatism i kombination med hyperopi eller myopi korrigera –0,5 cylinder eller mer
 • Astigmatism med –1,0 cylinder eller mer var liberal med glas (besöksorsak?)

Hyperopi

 • Glas ges vid mer än +3,0 dioptrier beroende på ålder och besöksorsak
 • Vid esoforier fullkorrigera även under +3,0 dioptrier, eventuellt avdrag med 0,5 dioptri
 • Vid exoforier avdrag med 0,5 dioptri
 • Även vid höggradiga hyperopier avdrag 0,5 – 1,0 dioptri eller mer om mycket litet barn, där man räknar med viss bulbtillväxt.

Amblyopi

Grupp 1
Djup amblyopi 0,3 eller sämre
Rätt refraktion

 • 1 år eller yngre, ocklusion 20 min- 1 timma per dag (ju yngre desto känsligare)
 • 2 – 6 år, lapp på huden, ocklusion 2 timmar dagligen, fria helger. Ny kontroll 3 månader, öka om ej visusförbättring
 • Täta kontroller (3 månaders intervall, P1)

Grupp 2 
Lätta amblyopier synskärpa >0,3 gäller oftast äldre barn och ocklusionsavtrappning

Rätt korrektion

 • Lapp på huden, 2 – 6 års ålder 2 timmar dagligen, fria helger. Ny kontroll 3 månader, öka om ej visusförbättring
 • Ryserfilter
 • Ryserfilter kombinerat med Atropin
 • Lapp på glaset 1 – 2 timmar per dag vid TV eller dator
 • Glas + Atropindroppar
 • Diskutera olika behandlingsalternativ med barnets föräldrar
 • Täta kontroller (3 månaders intervaller)
 • Utebliven behandlingseffekt efter 6 månader överväg nedtrappning av behandling.

Amblyopiorsaker förutom skelning coh refraktionsfel

Ögon- inklusive ögonbottenundersökning´(retinoblastom, retinochorioiditer, opticushypoplasier, retinadystrofier, återkommande keratiter, trauma, katarakt etc)

Om långdragen behandling av sjukdomen ge lapp-behandling profylaktiskt 1 timma/dag för friska ögat.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Birgitta Sunnqvist
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2012-01-11

Reviderad: 2012-01-11

Giltigt till och med: 2014-01-11

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård