Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Phenylephrine, riktlinje

Ovanstående preparat används rutinmässigt som mydriatikum. Enligt FASS bör man iaktta viss försiktighet med patienter med thyreotoxicos, hypertension eller manifesterad hjärt- kärlsjukdom. När konjunctiva öppnas peroperativt eller hos patienter med Större konjunktivala traumatiska lacerationer, finns det dock en risk för ökad systemisk absorption av preparatet. En enda droppe kan i dessa fall ge kraftig blodtrycksstegring och sekundär bradykardi. Man skall därför ej använda ovanstående preparat till patienter med öppen konjunktiva.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2011-12-22

Reviderad: 2013-11-08

Giltigt till och med: 2015-11-08

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård