Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Waranbehandling, handläggning av patienter som behandlas med Waran

Följande gäller för alla operationer, som utförs på centraloperation med undantag för intravitreala injektioner:

Alla läkare som anmäler patient för operation måste ange på ”Vårdplan för ögonkliniken” (grön lapp) att patienten behandlas med Waran. Detta gäller  även ögonklinikerna i Eksjö och Värnamo, samt privatpraktiserande läkare Håkan Blomqvist, Juha Sippola och Maria Ohlsson. Aktuell medicinlista måste också medfölja journalen, använd gärna lappen märkt ”Medicinlista”, som vi tagit fram inför kataraktoperation, och som patienten själv fyller i.

Elektiv kirurgi
Patient som behandlas med Waran kallas för provtagning senast 2 timmar före operationen. Provtagningscentralen har öppet kl. 07.00-15.00 måndag-torsdag och kl. 07.00-13.00 fredag.
Sjuksköterskan som kallar patienten noterar på operationslistan att patienten behandlas med Waran och beställer samtidigt i LabRos provtagning av PK(INR).  Provtagningen märks AKUT.

Akut kirurgi
Tjänstgörande avdelningsläkare/jourläkare ansvarar för att provtagning sker.

Operationsdagen – Polikliniska patienter
Tjänstgörande sjuksköterska/undersköterska på polikliniska katarakt- enheten kontrollerar i LabRos att PK (INR) ligger inom terapeutiskt intervall 2,0-3,0. Om INR (PK) är >3,0 inställes operationen.

Operationsdagen –  Inneliggande patienter
Tjänstgörande sjuksköterska på avdelningen kontrollerar i LabRos att PK (INR) ligger inom terapeutiskt intervall 2,0-3,0. Om INR (PK) är >3,0 inställes operationen.

Den som kontrollerar PK-värdet skall anteckna detta på den perioperativa journalen.

På kallelsen till operation skall framgå att patienten skall höra av sig,  om förändringar har skett vad gäller eventuell behandling med Waran (nytillkommet/avslutat) sedan operationsanmälan gjordes.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-08-20

Reviderad: 2013-08-20

Giltigt till och med: 2015-08-20

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård