Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Waran, betställning av provtagning på patienter med Waran-behandling

 • Logga in på vårdgivarportalen
 • Välj patient
 • Klicka på labros
 • Dubbelkolla att du har valt rätt patient
 • Klicka på ny beställning
 • Under ”allmänna beställningsuppgifter” , klicka på beställare. Välj namn. Svarsmottagare kommer upp automatiskt.
 • Är patienten smittförande? Välj ja eller nej.
 • Klicka på kategoriindelning och sedan klinisk kemi
 • Under koagulation - välj P-PK (INR)
 • Vid provtagningsinformation ange planerat provtagningsdatum Skriv därefter ”provtagning inför cataractoperation” i rutan för meddelande till Provtagningen
 • Vid beställda tjänster ska det nu stå : P-PK (INR).
 • Klicka på R och svara ja på frågan – vill du ändra till akut?
 • Klicka på det gula frågetecknet och klicka i ja ( Waranbeh), klicka på spara.
 • Klicka på spara längst ned på skärmen.

Din beställning är nu klar. Du kan kontrollera den genom att klicka på pågående beställningar.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-08-13

Reviderad: 2013-08-13

Giltigt till och med: 2015-08-13

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård