Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Kognition och kommunikation - Hjälpmedel i Jönköpings län

Kognition och kommunikation

Kommunikation handlar om att kunna kommunicera, att ta till sig information och att hantera aktuell utrustning. En person ska till exempel kunna meddela sig/påkalla uppmärksamhet, samtala, telefonera, ta del av olika medieutbud, läsa och skriva för hand eller på dator.

Kognition handlar om de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.  Detta sker exempelvis genom att minnas och att orientera sig i tid och rum. Kognitiv nedsättning kan yttra sig genom svårigheter att planera och minnas, svårighet att komma i tid (för sent eller för tidigt), inte hitta sina tillhörigheter och svårighet att komma i gång med en aktivitet.

 

Tal och kommunikation

Larm

Omgivningskontroll och styrsätt

Minne, tid och planering

Läsa och skriva

Vila och koncentration

 

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenHjälpmedel på 1177 Vårdguiden
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-11-03
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service