Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel
ord

 

 

Programvara för närkommunikation

För vem?


 Personer med funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra vardaglig kommunikation.

Förskrivare


Logoped

Eget ansvar


Datorutrustning och program av allmän karaktär såsom Office-paket, tränings-/spelprogram samt uppkoppling mot internet är personens eget ansvar.

Personen ansvarar för att ha grundläggande datorkunskap till exempel hur Word eller mailprogram fungerar och hur en dator är uppbyggd.

Program för pedagogik och träning tillhandahålls av annan huvudman, till exempel skolan.

Byte av programvara kan endast ske när detta ytterligare väsentligt förbättrar förmågan att kommunicera, eller medicinskt status förändrats så att en ny bedömning krävs.

Antal


Flera licenser kan förskrivas för att användas i dator i hemmet och i skolan, om utrustningen inte kan tas med emellan.

Uppföljning


Uppföljning ska ske inom sex månader. Vid uppföljning utvärderas om hjälpmedlet uppfyller uppställda mål eller om eventuella åtgärder behöver göras.

Tänk på


Anpassningar i operativsystemet underlättar ofta användandet av allmänna ordbehandlingsprogram. Kontakta Hjälpmedelscentralens konsulenter för ytterligare råd.

Sortiment


 Länk till sortiment

Isokoder


22 21 12 Programvara för närkommunikation

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kommunikations- och kognitionsteamet

036-32 87 50

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt, 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2014-10-06
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service