Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Datortillbehör och programvara

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som medför aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda standardtangentbord och standardmus.

Mål med hjälpmedlet


Möjliggöra och underlätta skrivande.

Kunna ta del av samhällsinformation.

Kommunicera i rummet eller på distans.

Förskrivare


Arbetsterapeut i samarbete med hjälpmedelskonsulent.

Antal


Endast ett datortillbehör och programvara kan förskrivas.

Uppföljning


Det kan ta lång tid innan hjälpmedlet fungerar fullt ut, därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Tänk på


Styrsätt för hantering av pedagogiska program i skolan kan förskrivas som personligt hjälpmedel om det kräver sjukvårdens kompetens för utprovning.

Personen ska ha behov av hjälpmedlet flera gånger i veckan under lång tid.

Vid beställning


Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

Isokoder


2236 Inmatningsenheter till datorer

Läs mer


Aktiv med dator

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service