Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Närlarm

För vem?


För personer som behöver kunna kalla på uppmärksamhet till någon i ett närliggande rum.

Mål med hjälpmedlet


Enkla signalanläggningar kan förskrivas, då påkallande av hjälp i daglig livsföring inte fungerar med i handeln förekommande signalanläggning. Systemet är till för att påkalla anhörigs/assistents uppmärksamhet inom bostaden.

Eget ansvar


Signalanläggningar som finns i handeln.

Förskrivare


Arbetsterapeut

Hur många?


Endast ett närlarm kan förskrivas.

Tänk på


De larm som förskrivs via Hjälpmedelscentralen är tänkta att användas enbart inom hemmet.

Aktiva larm

Ett aktivt larm är en typ av larm där någon aktivt måste initiera larm, exempelvis genom att trycka på en knapp.

För en komplett lösning behöver man oftast både en sändare (den brukaren aktiverar) och en mottagare (den del av larmet som indikerar att någon vill kalla på uppmärksamhet).

Om nedsatt finmotorik gör att vanlig larmknapp inte kan användas kontakta hjälpmedelskonsulent för förskrivning av anpassning.

Passiva larm

Med passiva larm menas en typ av larm där brukaren själv inte medvetet behöver larma för att ett larm ska aktiveras.

Passiva larm räknas som skyddsåtgärd och fordrar personens medgivande.

Vid beställning


Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent eller tekniker i kommunikationsteamet på hjälpmedelscentralen för rådgivning.

Isokoder


22 27 18 Personliga nödlarm

Sortiment


Närlarm

Läs mer


Socialstyrelsens meddelandeblad 
"Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna"

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

 

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service