Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Samtalsapparater och programvara för kommunikation

För vem?


För personer med en funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden. Syftet är att hjälpmedlet ska kompensera tal, språk eller röst som saknas eller är otillräcklig.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivare


Logoped

Antal


Endast en samtalsapparat kan förskrivas.

Eget ansvar


Telefon och surfplatta, samt programvaror (appar) som kostar under 300 kronor, bekostas av personen själv. Förskrivaren kan hjälpa till med val, instruktion och träning även om personen själv bekostar utrustningen.

Kriterier


  • I första hand ska personens egen surfplatta eller telefon användas. Ta reda på om behovet kan lösas med en kommunikationsapp i denna.
  • Surfplatta kan endast förskrivas om personen är helt beroende av att ständigt/löpande ha tillgång till sitt hjälpmedel. Användning skall vara kontinuerlig vilket innebär flera gånger varje timma.
  • Samtalapparater och programvara för kommunikation kan inte förskrivas för förströelse, underhållning, lek och spel eller likande. Inte heller för att enbart användas som telefon (se fjärrkommunikation).

Uppföljning


Förskrivare ansvarar för uppföljning inom sex månader. Vid uppföljningen utvärderas om hjälpmedlet uppfyller uppsatta mål och om det finns behov av ytterligare åtgärder.

Det kan ta lång tid innan kommunikationshjälpmedel fungerar fullt ut, därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Vid beställning


Kontakta vid behov logoped/hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

Isokoder


22 21 09 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

Sortiment och blanketter


Länk till sortiment

Läs mer


 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service