Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Daisyspelare

För vem?


För personer med oförmåga att hålla och bläddra i en bok på grund av av rörelsehinder.

För personer med otillräcklig läsförmåga. Med otillräcklig läsförmåga menas svårigheter att läsa/förstå tryckt text, dock måste personen ha hörförståelse. Medicinska indikationer kan vara läs- och skrivsvårigheter, förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning eller annan kognitiv störning.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra skolarbete hemma.

Att kunna ta del av samhällsinformation.

Eget ansvar


Utrustning för att spela in och återge ljud som finns i den allmänna handeln ska provas först, dessa är inte förskrivningsbara.

Enklare hjälpmedel som blädderpinne, bokstöd, alternativa grepp eller liknande bör ha övervägts först.

Förskrivare


Arbetsterapeut förskriver till personer med rörelsehinder.

Logoped förskriver till personer med otillräcklig läsförmåga.

Hur många?


Endast en daisyspelare kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning regelbundet i enlighet med förskrivingsprocessen.

Tänk på


Daisyspelare förskrivs även till synskadad person. Se avsnittet Syn.

Daisyspelare till skolelev i grundskola, särskola, gymnasium, folkhögskola, statlig och kommunal vuxenutbildning bekostas av skolhuvudmannen. Finns särskilda behov även i hemmet kontaktar skolans specialpedagog en av landstingets logopeder som sedan står för förskrivningen.

Vid universitetstudier bekostar sjukvårdshuvudmannen en daisyspelare som ska användas både i skola och i hemmet.

Isokoder


22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud

Sortiment


Länk till sortiment

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service