Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Fjärrkommunikation

För vem?


För personer med nedsatt finmotorik som gör det omöjligt att använda telefoner som finns i den allmänna handeln.

För personer med nedsatt röst-, tal och språkfunktion.

För personer med kognitiv funktionsnedsättning som omöjliggör att använda de i handeln förekommande telefonerna.

Som komplement till omgivningskontroll kan IR-styrd telefon förskrivas om personen inte kan använda telefoner från den allmänna handeln.

Behovet av att använda utrustningen ska vara frekvent, minst 3-4 gånger i veckan.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt att i så hög grad som möjligt fjärrkommunicera självständigt.

Eget ansvar


I första hand ska den allmänna handelns produkter prövas. Dessa är inte förskrivningsbara.

Den person som får en hårdvara med anpassad mjukvara förskriven bekostar själv sitt eventuella abonnemang (SIM-kort, mobilsurf), sina samtals- och SMS-kostnader, samt andra kostnader som telefonanvändning och uppkoppling mot internet kan medföra. Det är förskrivarens ansvar att försäkra sig om att personen är medveten om och accepterar det innan förskrivning.

Förskrivare


Arbetsterapeut förskriver till personer med fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.

Logoped förskriver till personer med nedsatt röst-, tal och språkfunktion.

Audionom på hörselhabiliteringen och tolkchef förskriver till person som är döv, dövblind eller har grav hörselskada.

Antal


Endast en utrustning för fjärrkommunikation kan förskrivas. Speciella regler finns för utrustning till anhöriga (döva och dövblinda).

Tänk på


Landstinget får statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation enligt SFS 2014:298 (träder i kraft 2015-01-01). Landstinget får bidrag för anskaffningskostnaden för utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett kommunikationsnät och som används av personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda, talskadade eller språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan kommunicera utan sådan utrustning.

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra personer.

Vid förskrivning


Kontakta tekniker eller hjälpmedelskonsulent i kommunikationsteamet vid Hjälpmedelscentralen för förskrivning och, vid behov, utprovning.

För dövblinda sker utprovning av utrustningen i  samarbete mellan syncentral och hörselhabilitering.

Isokoder


2242 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation

Läs mer


SFS 2014:298

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service