Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Datorer

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Eget ansvar


Om personen har behov av dator och styrsätt utan anpassningar, som finns i den allmänna handeln, är dator inte ett förskrivningsbart hjälpmedel.

Om personen har en egen dator kan den anpassas enligt kriterierna.

Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär samt uppkoppling mot internet omfattas inte av förskrivningen.

Förbrukningsartiklar som till exempel papper och bläckpatroner bekostas av personen själv.

Förskrivare


Logoped, arbetsterapeut

Kriterier


Personen ska ha behov av datorbaserat hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation. Behovet ska inte kunna tillgodoses av enklare kommunikationshjälpmedel som bokstavstavla eller enklare samtalsapparat.

Personens behov av anpassat styrsätt samt programvara avgör val av hjälpmedel, det vill säga hand-, bärbar- eller stationär dator eller surfplatta/mobiltelefon.

Personen ska kunna tillgodogöra sig grundläggande datorkunskap.

Antal


Endast en dator kan förskrivas.

Uppföljning


Det kan ta lång tid innan kommunikationshjälpmedel fungerar fullt ut, därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Tänk på


Uppgradering eller byte av förskriven dator kan endast ske när behovet har förändrats och inte längre täcks av det förskrivna hjälpmedlet.

Dator förskrivs enbart i kommunikativt syfte med anpassade inmatningsenheter (styrsätt) och/eller speciella programvaror som inte finns i allmän handel.

Hjälpmedelscentralen utbildar inte i grundläggande datorkunskap, till exempel hur Word eller mailprogram fungerar eller hur en dator är uppbyggd.

Hjälpmedelscentralen instruerar i hur de program som ingår i anpassningen fungerar.

Vid beställning


Kontakta hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

Isokoder


2233 Datorer och terminaler

Läs mer


Aktiv med dator

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

Kommunikations- och kognitionsteamet

036-32 87 50

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt, 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2014-10-06
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum