Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Talsynteser och ordprediktion

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att läsa och skriva. Personen ska kunna tillgodogöra sig grundläggande datorkunskap.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardagligt skrivande och läsande.

Att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet, till exempel ta del av samhällsinformation.

Eget ansvar


Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär som Office-paket samt uppkoppling mot internet omfattas inte av förskrivning.

Scanner räknas som eget ansvar och omfattas inte av förskrivning.

Förskrivare


Logoped, arbetsterapeut

Antal


Endast en talsyntes kan förskrivas.

Tänk på


Syncentralen ansvarar för förskrivning av talsyntes till en person som är synskadad.

I vissa kommuner tillhandahåller skolan licens för dessa programvaror även för hemmabruk.

Talsyntes till skolelev i grundskola, särskola, gymnasium, folkhögskola, statlig och kommunal vuxenutbildning bekostas av skolhuvudmannen.

Vid universitetstudier bekostar sjukvårdshuvudmannen talsyntes.

Anpassningar i operativsystemet underlättar ofta användandet av allmänna ordbehandlingsprogram. Kontakta Hjälpmedelscentralens konsulenter för råd.

Hjälpmedelscentralen utbildar inte i grundläggande datorkunskap, till exempel hur Word eller mailprogram fungerar eller hur en dator är uppbyggd.

Isokoder


22 39 12 Speciella programvaror för presentation
22 12 24 Programvara för ordbehandling

Läs mer


Aktiv med dator

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service