Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Peklampor och pinnar

För vem?


För personer med fysisk funktionsnedsättning som har behov av alternativ kommunikation.

Mål med hjälpmedlet


Laserpeklampan används för att peka på olika saker i omgivningen, exempelvis kommunikationskartor.

Eget ansvar


Pannband, keps, skärm, glasögonbågar eller motsvarande som lampan kan monteras på, bekostas av patienten själv.

Förskrivare


Logoped, arbetsterapeut

Antal


Vid behov finns möjlighet att dubbelförskriva.

Uppföljning


Uppföljning regelbundet i enlighet med förskrivingsprocessen.

Isokoder


241815 Pinnar
241818 Peklampor

Läs mer


 Strålskyddsmyndigheten om laser

Laserpeklamporna räknas till klass 2.

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service