Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Röstförstärkare, röstgeneratorer och röstventiler

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt röstfunktion.

För personer som saknar fungerande röstkälla.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivare


Logoped

Antal


Endast en röstförstärkare, röstgenerator eller röstventil kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning regelbundet enligt förskrivningsprocessen.

Isokoder


22 09 03 Röstgeneratorer
22 09 06 Röstförstärkare för personligt bruk

Läs mer


Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi -  Södersten, Lindhe

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service