Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Handdatorer

För vem?


För personer med kognitiva funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att förstå och beräkna tid och som leder till inskränkningar i dagliga livet.

Behovet ska vara frekvent, det vill säga hjälpmedelet ska användas flera gånger dagligen.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende tid, planering och genomförande.

Förskrivare


Arbetsterapeut

Eget ansvar


Enklare lösningar och produkter som finns att köpa i den allmänna handeln omfattas inte av förskrivning.

Tillbehör som inte ingår vid förskrivningen bekostas av användaren.

Den person som får en hårdvara med anpassad mjukvara förskriven bekostar själv sitt eventuella abonnemang (SIM-kort, mobilsurf), sina samtals- och SMS-kostnader, samt andra kostnader som telefonanvändning och uppkoppling mot internet kan medföra. Det är förskrivarens ansvar att försäkra sig om att personen är medveten om och accepterar det innan förskrivning.

Hur många?


Endast en handdator kan förskrivas.

Uppföljning


Det kan ta lång tid innan hjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.


Vid beställning


Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

Isokoder


22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem. Avseende handdator.

Läs mer


Kunskapsguiden - Kognitiva hjälpmedel

Sortiment


Länk till sortiment

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kommunikations- och kognitionsteamet

036-32 87 50

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt, 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

 

Uppdaterad: 2014-10-03
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum