Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Fjärrsystem och omgivningskontroll

För vem?


Personer med svår fysisk funktionsnedsättning som omöjliggör användandet av de i handeln förekommande produkterna.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i hemmiljö avseende omgivningskontroll i bostaden.

Förskrivare


Arbetsterapeut, vid behov i samarbete med hjälpmedelskonsulent/tekniker.

Kriterier


Behovet ska vara frekvent, det vill säga användas dagligen.

Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare lösningar som till exempel anpassade knappar, vred och strömbrytare.

Åtgärder som faller under bostadsanpassning omfattas inte.

Lösningar och produkter som finns att köpa i allmän handel omfattas inte.

Vid beställning


Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent/tekniker på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

Isokoder


24 13       Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd

22 18 27  IR-system för ljudinformation

24 09 18  Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

 

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service