Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Tyngdtäcken

För vem?


För personer med grava sömnsvårigheter.

För personer med stor motorisk oro.

Mål med hjälpmedlet


Ökad uthållighet, koncentrationsförmåga, rums- och kroppsuppfattning till följd av bättre sömn- och dygnsrytm. Minskad stress, ångest och oro.

Förskrivare


Arbetsterapeut

Inför förskrivning


  1. Kartlägg sömnvanor enl Fakta levnadsvanor - sömn Region Jönköpings län
  2. Sömndagbok skall föras för att fastställa graden av sömnsvårigheter
  3. Sömnskolans olika steg skall följas

Kriterier


Om sömnsvårigheterna kvarstår efter ovanstående genomgång/aktiviteter och anses som grava kan förskrivning av tyngdtäcke vara aktuellt.

Grava sömnsvårigheter är:

  • Sömnsvårigheter som påverkar det dagliga livet och minskar möjligheten till delaktighet och självständighet och

  • som är beständiga det vill säga ha varat i minst 3 veckor och

  • som inträffar varje natt

Och dessutom ska ett eller flera av nedanstående kriterier ska vara uppfyllt:

  • Personen har svårt att somna, det vill säga det tar mer än 45 minuter
  • Personen vaknar minst tre gånger per natt och har svårt att somna om
  • Personen vaknar för tidigt på morgonen i förhållande till kommande dagens aktiviteter

Tyngdtäcke kan inte förskrivas till barn under 3 år.

Konsultera alltid läkare om personen har försämrad andningskapacitet då kombinationen tungt täcke och svag lungkapacitet hos brukaren kan utgöra en risk.

Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk för användare med svag motorik och kognition när hygienöverdrag används.

Eget ansvar


Brukaren står för tvätt under förskrivningperioden.

Uppföljning


Uppföljning ska ske regelbundet i enlighet med förskrivningsprocessen.

Tänk på


Kombinationen tungt täcke och svag lungkapacitet hos brukaren kan medföra försämrad andningskapacitet.

Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk för användare med svag motorik när hygienöverdrag används.

Isokoder


04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

Sortiment och blanketter


Tyngdtäcken

Utvärdering tyngdtäcke - dag och nattdagbok

Läs mer


FAKTA levnadsvanor - sömn

Sömnskolan

1177 - Fakta och råd - sömnsvårigheter

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

 

Uppdaterad: 2017-11-03
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service